Valberedning

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot eller suppleant till styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som är lämplig. 

Valberedning inför årsmöte 2024

Johan Broms

Ann-Kristin Sundborg