Trafiksituation Bullandövägen

November 2023.

Frentab kommer inom kort att påbörja arbetet med att bredda Bullandövägen på sträckan Björksalavägen till Älvsalavägen. När breddningen av vägen är klar kommer det endast att vara ett körfält öppet. Hastigheten kommer under tiden att sänkas till 30 km/h och trafiken kommer att styras/regleras med trafikljus samt ev. flaggvakter. Eventuellt kan det bli aktuellt att stänga av vägen under kortare stunder.

Busstrafiken kommer inte att påverkas av dessa arbeten.

Arbetena beräknas pågå fram till slutet mars.