Trafiksituation Bullandövägen

Vi har mycket tung trafik på vår väg som en följd av arbetena med V/A anslutningen. Detta medför ett hårt slitage av vägen och nödvändiga akuta reparationer kommer att göras tidigast under maj månad 2023. Värmdö kommun vill lägga ner nya V/A ledningar på en stor del vägen och detta är nu under planering. När detta blir aktuellt kan vi förvänta oss begränsningar i framkomligheten.