VA-utbyggnad

Värmdö kommuns utbyggnad av Vatten- och avlopp i områdena kring Bullandövägen är nu igång. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att innebära både ingrepp i Bullandövägen och omfattande tung trafik under 10 år framöver.

Sedan 2020-10 pågår arbetet med att ansluta Bullandöområdet som skall vara klart 2022-06 då reningsverket på Bullandö marina skall vara ersatt. Detta innebär att VA-ledningar kommer att ledas genom Östra Älvsala och anslutas vid anslutningspunkt på Östra Älvsala till sjölagda ledningar mot Strömma och vidare till Käppala reningsverk på Lidingö.

Länk till Värmdö kommuns hemsida VA-utbyggnad

Vi lägger här ut dokument från entreprenören med information om detaljerade planer för pågående arbeten.

Länk till pågående VA-arbeten Bullandö B8

Länk till pågående VA-arbeten Östra Älvsala B1