VA-utbyggnad

Värmdö kommuns utbyggnad av Vatten- och avlopp i områdena kring Bullandövägen är nu igång. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att innebära både ingrepp i Bullandövägen och omfattande tung trafik under 10 år framöver.

Länk till Värmdö kommuns hemsida VA-utbyggnad

Vi lägger här ut dokument från entreprenören med information om detaljerade planer för pågående arbeten.

Information från Frentab 2023-12-15

Karta Älvsala B från Frentab 2023-12-15

Karta Älvsala D från Frentab 2023-12-15

Information från Frentab 2023-11-03

Information från Frentab 2023-10-19

Karta från Frentab 2023-10-19