Kategoriarkiv: Adm

Ägarbyte/adressändring

Nytt kontaktformulär för anmälan av ägarbyte och adressändring finns nu som eget menyval på hemsidans startsida(”Ägarbyte/adressändring”).

Vinterunderhåll 2019 – 2020

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2019-2020. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får därmed samma standard i vinterunderhåll.


Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 äger rum lördagen 18 maj kl. 10.00 på Bullandö krog.

Sista dag för motioner är 31/3. Kallelse sänds via post i april.

Skadegörelse på 50-skyltar

Idag 1 februari upptäcktes tyvärr skadegörelse på 4 vägskyltar. Skyltar för hastighetsbegränsning 50 har vridits åt sidan så att de syns dåligt och fäste har knäckts.

Ber om extra uppmärksamhet.

Vinterunderhåll 2017-2018

Överenskommelse med Svevia är träffad för vinterunderhåll 2017-2018. Därmed plogas och halk-bekämpas Bullandövägen i samband med att anslutande väg Fagerdalavägen underhålls och får samma vinterunderhålls-status.

Detaljplan och samverkan grannföreningar

Värmdö Kommun har beslutat om omstart av detaljplanearbete och införande av kommunalt VA för området tomtägarföreningarna/-samfälligheterna Fagerdala, Älvsala, Björkvik och Bullandö inklusive Bullandövägen. Länk till Värmdö kommuns start-PM för detta finns på hemsidan under senaste nytt från januari 2015. Start av detaljplanearbete börjar hösten 2016 för områden Östra Älvsala, Klubben, Fagerdala och Bullandövägen. Huvudmannaskap för Bullandövägen skall utredas i detaljplanearbetet. Alternativ till dagens huvudmannaskap som enskild väg är kommunalt eller statligt huvudmannaskap. Riktlinje för detaljplanarbetet är bl.a. att anlägga Gång- Cykelväg utmed Bullandövägen.

Styrelsen har startat samarbete med angränsande tomtägareföreningar/-samfälligheter för att bevaka områdets/Bullandövägens SFF:s intressen i kommande detaljplane-/kommunalt VA-processer. Länk till noteringar fört vid möte 17/5 med Värmdö kommun,

klicka här: Noteringar PFO19 och Varmdo kommun