Författararkiv: styrelsen

Geotekniska borrningar Bullandövägen 8 juni

På uppdrag av Frentab och Värmdö kommun, som planerar utbyggnad av kommunalt VA-system vid Älvsala, kommer Tyréns utföra geotekniska borrningar på Bullandövägen inför projekteringen av VA-systemet.
Borrningarna är planerade till onsdag 8 juni och innebär att delar av ena körfältet stundvis kommer vara avstängt med en så kallad TMA-bil under dagen. Vi kommer även uppmana trafikanter att hålla nere hastigheten i närheten av platsen där borrningarna sker.
Nedan ses ungefärliga lägen av planerade borrpunkter som röda punkter.

Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar, viktigt!

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot i styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som är lämplig. Ledamöter som lämnar vid årsmötet 2022 har haft rollerna som ordförande, sekreterare och vägansvarig. Föreningen har väl upparbetade rutiner och vi anlitar Föreningshuset för medlemsservice/medlemsregister, redovisning, utskick avgiftsavier/kallelser m.m. Det är viktigt att vi får en fungerande styrelse med tillräckliga resurser. Får vi inte ihop en fungerande styrelse riskerar vi att sysslomän via Länsstyrelsen måste gå in i styrelsen med höga kostnader för föreningen som följd. Välkommen att kontakta valberedningen.

Sammankallande: Anita Yngve, 070 760 60 73, anita@bjorksala.se

VA – schaktning genom vägslingan vid ändhållplats Buss 440

Schaktning för VA-ledningarna genom och förbi slingan där Buss 440 vänder kommer utföras i månadsskiftet januari/februari.

Under vecka 3 har arbeten påbörjats mellan busshållplatsen och Båtmansvägen. Dessa arbeten skall inte påverka framkomligheten annat än korta stopp (anpassas efter tidtabellen för bussarna).

Enligt bifogad karta så delas schaktningen upp när arbetet passerar busslingan så att busstrafiken inte skall påverkas.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

VA – arbeten på Bullandövägen

Nu(2021-01-19) pågår nerläggning av VA-ledningar vid sidan om Bullandövägen från Båtsmansvägen ner genom vändplan för Buss 440. Arbetet innebär att trafik förbi arbetsplatsen periodvis sker i enbart en körfil. Bilister uppmanas till försiktighet och låg hastighet vid passage. Buss 440 trafikerar Bullandövägen som vanligt.

Vinterunderhåll 2020-21

Överenskommelse med Skanska har träffats att sköta underhållet på Bullandövägen vintern 2020-21. Skanska sköter Fagerdalavägen åt Trafikverket så vi får samma standard på vinterunderhåll.