Årsstämmoprotokoll

Protokoll från årsstämma 2022 finns nu tillgänglig under menyval Information/årsstämmoprotokoll.