Protokoll från fortsättning på Årsstämma 2022

Protokoll från fortsättningen av årsstämma 2022, 2022-08-27, finns nu under menyval Information/Årsstämmoprotokoll. Nya ledamöter till styrelsen valdes.