Författararkiv: bullando

Valberedningen söker nya medarbetare till styrelsen

Vi behöver komplettera styrelsen i BVSF😊 och söker därför

  • en kassör
  • och en vägansvarig till styrelsen, gärna fastboende i berörda områden.

Nu har vi arbetat tillsammans i den nya styrelsen nästan ett år, och det är en bra och fungerande styrelse. I en fungerande styrelse är styrelsearbetet stimulerande. Föregående årsmöte avgick dåvarande ordförande och sekreterare efter lång tjänstgöring.

En ny ordförande, Ulf Sandegren (område Björkvik) samt en ny sekreterare, Lillemor Gullander (Bullandö) började.

Styrelsen förstärktes även med en ny styrelseledamot, Bengt-Olov Tengmark (Bullandö) samt en suppleant med ansvar för hemsidan, Jan Bergqvist (Björkvik).

Men vår kassör vill avsluta sina många år i styrelsen när mandattiden löper ut så nu söker vi en ny kassör.

Styrelsen har upparbetade rutiner och anlitar Föreningshuset SEDAB för medlemsservice, redovisning och hantering av medlemsregistret. SEDAB tar även fram debiteringslistor och skickar ut avi för årsavgift m.m. Ägarbyten och adressändringar utförs på hemsidan och förmedlas till SEDAB för uppdatering av medlemsregistret.

Vi saknar även en åretruntboende vägansvarig som kan representera BVSF vid möten om vägen. Vid behov anlitar vi extern jurist och vägkunnig expert, så att vi har underlag för beslut som ska tas, men vi behöver en styrelseledamot som kan företräda oss i våra intressen.

Diskutera med valberedningen och anmäl intresse.

Sammankallande valberedningen: Anita Yngve, anita@bjorksala.se, 070 760 60 73

Valberedningens förslag inför forts. årsstämma 2022

Bullandövägens Samfällighetsförening.

Valberedningens förslag inför fortsättning av Årsstämma 2022, 2022-08-27.

Ordinarie ledamöter valda från Årsstämma 2021:

Birgitta Söderberg, kassör   Klubben, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Robert Waardahl                   Östra Älvsala, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag ordinarie ledamöter från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Ulf Sandegren, ordförande Björkvik,        Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Lillemor Gullander, sekr.     Seglarbyn,     Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Bengt Olov Tengmark          Bullandö,       Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Suppleanter samt valberedning valda från Årsmöte 2021:

Per Beckman                         Älvsala Nya   Avgår vid forts. av stämma 2022, 2022-08-27

Anita Yngve, valberedning  Björkvik         Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag suppleant från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Jan Bergqvist, hemsida        Björkvik         Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Extra medlemsmöte(fortsättning årsstämma 2022)

På ordinarie årsstämma 2022 lördagen 28/5 bordlades punkt 16 val av styrelse till att hanteras vid nytt medlemsmöte under augusti månad. Detta p.g.a. att det inte fanns kandidater att ersätta avgående ledamöter, se protokoll från årsstämman under meny ”Information” ovan.

Fortsättning av årsstämma 2022 med behandling av punkt 16, Val av styrelse, kommer att äga rum lördagen 27/8 kl. 10.00 på Bullandö krog. Kallelse kommer. Se även tidigare utskickat dokument i ämnet : här****

Vinterunderhåll

Vi har även denna säsong överenskommelse med Skanska att sköta halk- och snöbekämpning av Bullandövägen i samband att de utför det på angränsande Fagerdalavägen. Snökäppar är utplacerade.

Avstängning Bullandövägen från v. 45 vid infart Östra Älvsala

Under nästa vecka kommer Frentab börja förbereda för jobbet med ledningarna som kommer korsa Bullandövägen vid infart till Östra Älvsala. Första veckan (V.44) kommer det inte vara någon avstängning ute på själva vägen, då kan Frentab isolera jobbet till grus-ytan utanför Frentab-etableringen. På måndag morgon V.45 kommer det etableras trafikljus och avstängningsmaterial på Bullandövägen enligt TA-plan nedan.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Elektronisk hastighetsskylt

En elektronisk hastighetsskylt är nu monterad på Bullandövägen i riktning mot Bullandö i backen efter korsningen vid anslagstavlan(ÄNT). Blinkar rött och visar hastigheten när 30 km/h överskrids. Beslut om inköp fattades på årsmötet 2020. Funktionen aktiveras 1 juni när hastighetsbegränsningen börjar gälla.

Årsmöte 2021 flyttas fram till Augusti

Med anledning av rådande omständigheter, orsakat av coronaviruset Covid-19, kommer vi skjuta på årsmötet som vi brukar hålla i maj månad till augusti, preliminärt lördagen 21 augusti. Kallelse kommer inför årsmötet som vanligt.
Styrelsen har tagit beslutet utifrån allmänna rekommendationer, prognoser och bedömningar om virusets varaktighet, samt en vilja att skydda personer i de riskgrupper som identifierats av samhället. Vi har tagit del av information från REV(Riksförbundet för enskilda vägar) och detta följer deras rekommendationer.
Styrelsen Bullandövägens samfällighetsförening