Kategoriarkiv: Okategoriserade

Valberedningens förslag inför forts. årsstämma 2022

Bullandövägens Samfällighetsförening.

Valberedningens förslag inför fortsättning av Årsstämma 2022, 2022-08-27.

Ordinarie ledamöter valda från Årsstämma 2021:

Birgitta Söderberg, kassör   Klubben, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Robert Waardahl                   Östra Älvsala, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag ordinarie ledamöter från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Ulf Sandegren, ordförande Björkvik,        Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Lillemor Gullander, sekr.     Seglarbyn,     Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Bengt Olov Tengmark          Bullandö,       Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Suppleanter samt valberedning valda från Årsmöte 2021:

Per Beckman                         Älvsala Nya   Avgår vid forts. av stämma 2022, 2022-08-27

Anita Yngve, valberedning  Björkvik         Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag suppleant från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Jan Bergqvist, hemsida        Björkvik         Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Extra medlemsmöte(fortsättning årsstämma 2022)

På ordinarie årsstämma 2022 lördagen 28/5 bordlades punkt 16 val av styrelse till att hanteras vid nytt medlemsmöte under augusti månad. Detta p.g.a. att det inte fanns kandidater att ersätta avgående ledamöter, se protokoll från årsstämman under meny ”Information” ovan.

Fortsättning av årsstämma 2022 med behandling av punkt 16, Val av styrelse, kommer att äga rum lördagen 27/8 kl. 10.00 på Bullandö krog. Kallelse kommer. Se även tidigare utskickat dokument i ämnet : här****

Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar, viktigt!

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot i styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som är lämplig. Ledamöter som lämnar vid årsmötet 2022 har haft rollerna som ordförande, sekreterare och vägansvarig. Föreningen har väl upparbetade rutiner och vi anlitar Föreningshuset för medlemsservice/medlemsregister, redovisning, utskick avgiftsavier/kallelser m.m. Det är viktigt att vi får en fungerande styrelse med tillräckliga resurser. Får vi inte ihop en fungerande styrelse riskerar vi att sysslomän via Länsstyrelsen måste gå in i styrelsen med höga kostnader för föreningen som följd. Välkommen att kontakta valberedningen.

Sammankallande: Anita Yngve, 070 760 60 73, anita@bjorksala.se

Vinterunderhåll

Vi har även denna säsong överenskommelse med Skanska att sköta halk- och snöbekämpning av Bullandövägen i samband att de utför det på angränsande Fagerdalavägen. Snökäppar är utplacerade.

Avstängning Bullandövägen från v. 45 vid infart Östra Älvsala

Under nästa vecka kommer Frentab börja förbereda för jobbet med ledningarna som kommer korsa Bullandövägen vid infart till Östra Älvsala. Första veckan (V.44) kommer det inte vara någon avstängning ute på själva vägen, då kan Frentab isolera jobbet till grus-ytan utanför Frentab-etableringen. På måndag morgon V.45 kommer det etableras trafikljus och avstängningsmaterial på Bullandövägen enligt TA-plan nedan.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.