Kategoriarkiv: Okategoriserade

Valberedningen söker nya medarbetare till styrelsen

Vi behöver komplettera styrelsen i BVSF😊 och söker därför

  • en kassör
  • och en vägansvarig till styrelsen, gärna fastboende i berörda områden.

Nu har vi arbetat tillsammans i den nya styrelsen nästan ett år, och det är en bra och fungerande styrelse. I en fungerande styrelse är styrelsearbetet stimulerande. Föregående årsmöte avgick dåvarande ordförande och sekreterare efter lång tjänstgöring.

En ny ordförande, Ulf Sandegren (område Björkvik) samt en ny sekreterare, Lillemor Gullander (Bullandö) började.

Styrelsen förstärktes även med en ny styrelseledamot, Bengt-Olov Tengmark (Bullandö) samt en suppleant med ansvar för hemsidan, Jan Bergqvist (Björkvik).

Men vår kassör vill avsluta sina många år i styrelsen när mandattiden löper ut så nu söker vi en ny kassör.

Styrelsen har upparbetade rutiner och anlitar Föreningshuset SEDAB för medlemsservice, redovisning och hantering av medlemsregistret. SEDAB tar även fram debiteringslistor och skickar ut avi för årsavgift m.m. Ägarbyten och adressändringar utförs på hemsidan och förmedlas till SEDAB för uppdatering av medlemsregistret.

Vi saknar även en åretruntboende vägansvarig som kan representera BVSF vid möten om vägen. Vid behov anlitar vi extern jurist och vägkunnig expert, så att vi har underlag för beslut som ska tas, men vi behöver en styrelseledamot som kan företräda oss i våra intressen.

Diskutera med valberedningen och anmäl intresse.

Sammankallande valberedningen: Anita Yngve, anita@bjorksala.se, 070 760 60 73

Valberedningens förslag inför forts. årsstämma 2022

Bullandövägens Samfällighetsförening.

Valberedningens förslag inför fortsättning av Årsstämma 2022, 2022-08-27.

Ordinarie ledamöter valda från Årsstämma 2021:

Birgitta Söderberg, kassör   Klubben, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Robert Waardahl                   Östra Älvsala, Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag ordinarie ledamöter från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Ulf Sandegren, ordförande Björkvik,        Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Lillemor Gullander, sekr.     Seglarbyn,     Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Bengt Olov Tengmark          Bullandö,       Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Suppleanter samt valberedning valda från Årsmöte 2021:

Per Beckman                         Älvsala Nya   Avgår vid forts. av stämma 2022, 2022-08-27

Anita Yngve, valberedning  Björkvik         Vald från stämma 2021 till stämma 2023

Förslag suppleant från fortsättning av Årsmöte 2022, 2022-08-27:

Jan Bergqvist, hemsida        Björkvik         Nyval från forts. stämma 2022 till stämma 2024

Extra medlemsmöte(fortsättning årsstämma 2022)

På ordinarie årsstämma 2022 lördagen 28/5 bordlades punkt 16 val av styrelse till att hanteras vid nytt medlemsmöte under augusti månad. Detta p.g.a. att det inte fanns kandidater att ersätta avgående ledamöter, se protokoll från årsstämman under meny ”Information” ovan.

Fortsättning av årsstämma 2022 med behandling av punkt 16, Val av styrelse, kommer att äga rum lördagen 27/8 kl. 10.00 på Bullandö krog. Kallelse kommer. Se även tidigare utskickat dokument i ämnet : här****

Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar, viktigt!

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot i styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som är lämplig. Ledamöter som lämnar vid årsmötet 2022 har haft rollerna som ordförande, sekreterare och vägansvarig. Föreningen har väl upparbetade rutiner och vi anlitar Föreningshuset för medlemsservice/medlemsregister, redovisning, utskick avgiftsavier/kallelser m.m. Det är viktigt att vi får en fungerande styrelse med tillräckliga resurser. Får vi inte ihop en fungerande styrelse riskerar vi att sysslomän via Länsstyrelsen måste gå in i styrelsen med höga kostnader för föreningen som följd. Välkommen att kontakta valberedningen.

Sammankallande: Anita Yngve, 070 760 60 73, anita@bjorksala.se

Vinterunderhåll

Vi har även denna säsong överenskommelse med Skanska att sköta halk- och snöbekämpning av Bullandövägen i samband att de utför det på angränsande Fagerdalavägen. Snökäppar är utplacerade.