Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsmöte 2020

Årsmötet äger rum lö 22/8 kl. 10.00 på Bullandö krog. Vi utgår från att deltagande medlemmar följer myndigheternas rekommendationer kring covid-19. Vi brukar vara c:a 20 deltagare. Kallelse går ut minst 3 veckor innan. Möteshandlingar finns på hemsidan under Information/Årsstämmohandlingar och är lösenordskyddad , se kallelsen.

Överenskommelse om vägen blockeras

Styrelsen har nu en överenskommelse med KL Gräv AB, att vid händelse av att vägen skulle blockeras för trafik p.g.a. nedfallna träd eller liknande, kunna kontakta KL Gräv AB även utanför kontorstid och på helger. KL åtgärdar med hög prioritet för att göra vägen farbar.

Värmdö kommuns information – detaljplan

Värmdö kommuns representanter informerade i samband med årsstämman 2017-05-20 om status för detaljplanearbetet och VA-utbyggnad för området kring Bullandövägen. Kommunen meddelade oväntat att detaljplan för Bullandövägen nu längre inte var aktuellt. Vid informationsmöte 10 maj med kommunen fanns detaljplan för Bullandövägen med i första fas i detaljplaneprocessen och intentionen var att kommunalisera Bullandövägen vilket nu inte ligger i tjänstemännens planering. Kommunens presentation vid mötet: Presentation 20 maj 2017 vagforeningen